Mikä?

Gamers Unite tarjoaa palveluna digitaalista yhteistoiminta-alustaa julkisille ja yleishyödyllisille palvelutuottajille.

Alustan sisällön pääpaino on pelillisyydessä ja sen tavoitteena on vahvistaa nuorten osallisuutta ja hyvinvointia sekä tarjota konkreettisia työkaluja syrjäytyneiden ja syrjäytymisvaarassa olevien tavoittamiseen ja tukemiseen.

Mitä?

Palvelualustan jatkuvana kehitysympäristönä toimii Bittiliiga. Voittoa tavoittelematon Bittiliiga on verkossa toimiva, nuorille avoin ja maksuton valtakunnallinen harrastus-, kasvatus- ja oppimisyhteisö. Bittiliigan toimintaan osallistuu nuoria lähes 190 kunnasta ja se palkittiin Vuoden 2020 Nuorisotekona.

Digitaalinen palveluympäristö mahdollistaa sekä määrällisen että laadullisen tutkimusdatan tuottamisen erilaisten tutkimushankkeiden ja palveluiden jatkokehittämisen tueksi.

Miksi?

Nuorten syrjäytyminen ja siitä aiheutuvat inhimilliset ja valtiotaloudelliset kustannukset ovat merkittäviä. Koronakevään aikana yli puolet suomalaisista nuorista koki lisääntynyttä yksinäisyyttä ja joka kymmenennellä nuorella ei ole yhtään läheistä ystävää.

Gamers Uniten alusta mahdollistaa mitatusti nuorten aktivoinnin, ryhmäyttämisen ja osallistamisen turvallisessa toimintaympäristössä kasvatusalan ammattilaisten tukemana. Näin nuoret pääsevät matalalla kynnyksellä mukaan yhteisölliseen toimintaan, jossa he saavat ystäviä, heidän elämäntaitojaan vahvistetaan ja heille luodaan aitoja koulutus- ja työelämäpolkuja kunta- tai aluerajoista riippumatta.

Kun toiminnan tunnuslukuja mitataan reaaliaikaisesti ja ne yhdistetään julkisen yhteispalvelutuotannon resursseihin, syntyy tulevaisuudessa työkaluja digitaaliseen vaikuttavuusoptimointiin. Niiden avulla olemassa olevia resursseja voidaan kohdentaa tehokkaammin mahdollistamaan palveluiden korkeampaa laatua ja kattavuutta.

Yhteystiedot

Harri Erho
Toimitusjohtaja
CEO
Puh: 044 099 0554
Email: harri@gamersunite.fi
Nea Tarvainen
Markkinointipäällikkö
CMO
Puh: 044 099 9154
Email: nea@gamersunite.fi
Tiina Hoskari
Valmennus- ja
hyvinvointipäällikkö
Suorituskykyvalmentaja
Suvi Lauritsalo
Koulutuspäällikkö
Timi Sillman
Teknologiajohtaja
CTO
Joonas Erho
Ohjelmistokehittäjä
Projektipäällikkö
Annukka Rajala
Ohjelmistokehittäjä
Frontend UI Designer
Ossi Strandman
Ohjelmistokehittäjä
Frontend Developer